Diplomci

Prezime Ime Studijski program Datum diplomiranja  
Kadragić  Ferdo  Električne mašine  1967-06-22  Detalji
Damjanović  Slobodan  Energetika  1967-06-19  Detalji
Moravski  Stanislav  Električni aparati  1967-06-13  Detalji
Mulalić  Jusuf  Energetika  1967-06-09  Detalji
Vasiljević  Ivan  Električna vuča  1967-06-05  Detalji
Fazlibegović  Mejrema  Automatika  1967-05-30  Detalji
Prokopljević  Dušan  Električne mašine  1967-05-29  Detalji
Ćilerdžić  Nihad  Električne mašine  1967-05-29  Detalji
Muratović  Dževad  Automatika  1967-05-22  Detalji
Kokot  Rade  Energetika  1967-05-19  Detalji
Nikolić  Savo  Električne mašine  1967-05-13  Detalji
Ajdinović  Šerifa  Automatika  1967-05-11  Detalji
Krvavac  Jusuf  Električni aparati  1967-04-25  Detalji
Anžić  Davorin  Automatika  1967-04-14  Detalji
Jovanić  Branko  Električne mašine  1967-04-10  Detalji
Džeko  Alija  Električne mašine  1967-04-08  Detalji
Galijatović  Šebib  Električna mjerenja  1967-03-30  Detalji
Mujkić  Kemal  Energetika  1967-03-17  Detalji
Ljevak  Miroslav  Električne mašine  1967-03-17  Detalji
Lojo  Taib  Energetika  1967-03-10  Detalji

Strana 200 od 202, 20 od ukupno 4032 slogova, prikaz od sloga 3981 do sloga 4000